Gnu's Logo Treball Final de Carrera:
 
Implementació GnuPG
amb Corbes El·líptiques
GnuPG's Logo  
Català · Castellano · English · Deutsch Mòdul extern al projecte GnuPG.  Escola Politècnica Superior  
Mantenedors
 
   
Continguts  
   
Download  
   
Sobre el Mòdul

Aquest mòdul és un complement experimental per al GnuPG. (Encara) No s'ha d'utilitzar en entorn de producció!

Ofereix suport per utilitzar claus amb corbes el·líptiques seguin el descrit en el RFC2440. Els estàndards amb els que es basa aquesta implementació son: la norma P1363 del IEEE i la FIPS PUB 186-2 del NIST.

La versió 0.1.0 va ser alliberada el 10 de març de 2004, integrable a la versió 1.3.5 del GnuPG. La actual versió és la 0.2.0, integrable a la versió 1.4.9 del GnuPG.

Aquest mòdul es Software Lliure distribuït sota els termes de la General Public License.
 

Continguts · Descripció · Bugs · HowTo · Documentació · DownloadCreativeCommons logo